31 lipca 2015

STRAŻ POŻARNA W SZCZYTNIE

PSP SzczytnoPROJEKT BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNO-GARAŻOWEGO PSP W SZCZYTNIE

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku biurowo-socjalno-garażowego wraz ze wspinalnią, dwiema drogami wjazdowymi, placami manewrowymi, gospodarczymi, parkingami, boiskiem sportowym oraz przyłączami. Obiekty powstały dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

GŁÓWNY BUDYNEK KP PSP:
Powierzchnia zabudowy 1 336,60 m2
Powierzchnia użytkowa ogółem 2 398,95 m2
Kubatura ogółem 7 574,0 m3

Straż1 Straż2Straż3