31 lipca 2015

AUDYTORIUM MAXIMUM WSSiE TWP

wssie3PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

Opracowanie obejmuje remont budynku dawnego kina GRUNWALD. Główna sala kinowa stała się salą wykładową, a w pozostałej części budynku ulokowano pomieszczenia biurowe i techniczne.

 

 

DANE TECHNICZNE:
Powierzchnia zabudowy 1083,5 m2
Kubatura 9432,0 m3
Powierzchnia użytkowa 1207,6 m2

wssie4 wssie2 wssie1